Kutak za roditelje

parallax background

Vrtić
Mala Akademija

SUBVENCIJE

Kako ostvariti pravo na subvenciju?

Skupština Grada Beograda je donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice tj. privatne predškolske ustanove sa verifikacijom Ministarstva Prosvete RS.

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaju: roditelji koji su državljani Republike Srbije, roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda i roditelji čije dete nije dobilo mesto u državnom vrtiću.

Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškolsku ustanovu Mala Akademija i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o boravku deteta u predškolskoj ustanovi, prema tržišnim uslovima po kojima Ustanova posluje.

Nakon potpisivanja ugovora sa PU Mala Akademija, roditelj odlazi u Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, koji se nalazi na adresi Kraljice Marije I/III, i tamo predaje:

1.Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova (možete ga preuzeti sa sajta Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, na šalteru Sekretarijata ili u Privatnoj predškolskoj ustanovi Mala Akademija);

2.Original potvrdu predškolske ustanove, čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta, tj. da je odbijeno prilikom upisa u državni vrtić-odbijenica

3.Izvod iz matične knjige rođenih za dete

4.Uverenje o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva;

5.Fotokopiju lične karte (izvod iz čitača) podnosioca zahteva

6.Fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom Mala Akademija, sa svim sastavnim delovima ugovora.

Pošto predaju ovu inicijalnu dokumentaciju, roditelji, a i predškolska ustanova, biće u obavezi da na kraju svakog narednog meseca podnose propratnu dokumentaciju, na osnovu koje će se računati refundirani tj. subvencionisani iznos za isplatu roditeljima.

Cena vrtića - 27.952,00

Cena vrtića - 27.952,00

Roditelj plaća
Do cene vrtića
5.590,40
Grad plaća
22.361,60 dinara
Do cene vrtića

Mesečni iznos koji se priznaje kao osnov za obračun dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi može da bude najviše do ekonomske cene koja je utvrđena Rešenjem o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd, a koje donosi gradonačelnik grada Beograda, odnosno iznos od najviše 27.952 dinara mesečno po detetu.

Mesečni iznos naknade dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi iznosi najviše do 80% ekonomske cene iz stava 1. ovog člana, odnosno iznos od najviše 22.361,60 dinara mesečno po detetu.

Obavezno učešće podnosioca zahteva iznosi 20% ekonomske cene koja je utvrđena Rešenjem o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd, odnosno 5.590,40dinara.

Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:

Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu

Privatnoj predškolskoj ustanovi Mala Akademija

DETETOV PRVI SUSRET SA VRTIĆEM

Detetov prvi susret sa vrtićem spada u jedan od najvećih događaja u detetovom životu, a ujedno je značajan događaj i za celu porodicu! Za dete polazak u vrtić može predstavljati prvi susret sa većim brojem nepoznatih osoba i prvo odvajanje od roditelja, prevashodno od majke. Važno je da dete zna da ide u okolinu koja je sigurna i bezbedna, i gde će mu se posvetiti maksimalna pažnja a takođe da zna da će mama i tata doći po njega. Zato roditelji treba da pripreme dete na polazak u vrtić i da mu pričaju o tom lepom mestu gde će upoznati nove drugare, gde će se družiti i zabaviti. Period prilagođavanja je specifičan za svako dete i zavisi od uzrasta, temperamenta, od toga da li se dete do tada odvajalo od roditelja i iskustava koje je imalo do tada.

Deca se na kraju prilagode na vrtić, samo je pitanje hoće li to biti odmah ili nakon određenog vremena. Roditeljima polazak u vrtić ne treba da predstavlja stres, već treba da budu ponosni na to da njihovo dete pravi jedan veliki korak u svom životu! Normalne su i negativne reakcije deteta na odvajanje od porodice (strah, plač...) ali one vremenom iščeznu, kada se mališan navikne na promenu i prihvati novu sredinu – drugu decu, vaspitačice i osoblje vrtića, nov prostor i igračke, drugačiji raspored i režim aktivnosti u odnosu na onaj kući.

Kako pripremiti dete za vrtić?

 • Pre polaska u vrtić prilikom prvih razgovora sa vaspitačicama i osobljem povedite i dete
 • Objasnite mališanu ko je sve tu, šta će sve raditi, pričajte optimistično, ali realno
 • Ne preuveličavajte značaj polaska u vrtić
 • Nikada ne pretite vrtićem ukoliko se dete ne ponaša dobro
 • Ne pokazujte uznemirenost, tugu, strah, ali ni preteranu radost. Objasnite detetu da je vrtić njegov posao kao što vi imate svoj.
 • Ne napuštajte dete naglo, bežeći. Tako je samo vama lakše.
 • Ne produžavajte beskonačno opraštanje. To će uznemiriti dete.
 • Ako nemate čvrstu strukturu i porodični raspored, počnite da uvodite organizaciju u detetov život: odredite vreme kada se jede, kada se čita, priča, kada se igra, kada se spava.
 • Recite TAČNO kada ćete doći po njega. Deca vrlo brzo nauče kako stoje kazaljke na satu kada vi dolazite po njega.
 • Važno je da roditelji pokažu da su ponosni što je dete dovoljno veliko da krene u vrtić, da imaju poverenja u sebe kao roditelje i u svoje dete da će ono uspešno da prebrodi sve što ga čeka, i da će sa uživanjem prihvatiti nova iskustva, učenje, igre, prijatelje.

DOKUMENTACIJA potrebna za UPIS:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete
 • Zdravstveni karton deteta (dobija se u vrtiću)
 • Potvrda lekara da dete može da boravi u kolektivu
 • Očitana lična karta roditelja/Fotokopija lične karte
 • Dve kopije kartice tekućeg računa iz Banke (za naknadu dela troškova)
 • Popunjen Zahtev za upis deteta (dobija se u vrtiću)